Juhi teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

1.8. Eestvedamine ja emotsionaalne intelligentsus keskastmejuhi töös

Vaike Leola, Meta-Profit OÜ, treener-konsultant

Ühe määratluse kohaselt on liider see, kes ise ei tee suuri tegusid, vaid paneb suuri tegusid tegema oma järgijad.

Juhi töö nõuab liidri võimeid. Selleks, et olla edukas juht, on vaja olla eestvedaja ja innustaja. Eestvedamist võib selgitada kui võimet panna inimesi meelsasti ja paremini tegutsema. Liidril on alati pühendunud järgijaid, inimesed u...