Juhi teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.5. Autoriõigused töösuhetes

Priit Lätt, advokaadibüroo PwC Legal, partner ja vandeadvokaat

Autoriõigus kaitseb teost. Teos autoriõiguse seaduse (AutÕS) tähenduses on mis tahes originaalne tulemus kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas, mis on väljendatud objektiivses vormis, on selle vormi kaudu tajutav ja reprodutseeritav vahetult või mingi tehnilise vahendi abil. Teos on originaalne, kui see on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus (AutÕS § 4 lg 2). Selle m...