Juhi teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

8.3. Arendav juhendamine

Signe Vesso, Dictum Arenduskeskuse juhataja, koolitaja, arenduskonsultant

Arendava juhendamise ehk coachingu puhul juht ei ütle ette, kuidas asju peab tegema, vaid esitab küsimusi, mis aitavad töötajatel ise lahendusteni jõuda. Nõnda suureneb vastutuse võtmine lõpptulemuste eest ja ka rahulolu. Selle meetodi põhjal töötamine on näidanud, et tulemusi kroonib edu. Sageli on üleminek traditsiooniliselt juhtimiselt arendavale algus...