Juhiabi teabevara

Tutvustus

12.7. VIDEOPEATÜKK: 7 peamist muutust kontoritöö töötervishoius ja tööohutuses

Videopeatükis räägitakse, millised on seitse peamist muudatust töötervishoius ja tööohutuses kontoritööga tegelevas organisatsioonis. Muudatused puudutavad ohutegureid ning nende käsitust, tervisekontrolli korraldust, kaugtööd ja mitmeid muid aspekte.

Tänapäeval ei ole inimesed oma füüsilise töökohaga enam nii seotud kui varem. Tööandjad peavad olema paindlikumad, et töö saaks tehtud ka ootamatute olukordad...