Juhiabi teabevara

5.1.7. Töötervishoiuteenus ja selle osutaja

Töötervishoiuteenus on töötervishoiuarsti, -õe, tööhügieeniku, tööpsühholoogi või ergonoomi (edaspidi: töötervishoiuspetsialist) tööülesande täitmine,­ et aidata tagada töötaja tervisele ohutu töökeskkond, vältida tööga seotud haigestumisi ning säilitada ja edendada töötaja tervist ja töövõimet.

Töötervishoiuteenuse osutaja on terviseametis registreeritud või terviseameti tegevusloa alusel töötervishoiuteenuseid osutav juriidiline isik või füüsilises...