Juhiabi teabevara

5.1.5. Töötajate töötervishoiu- ja tööohutusalane juhendamine

Tööandja on kohustatud tutvustama töötajale töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ning kontrollima nende täitmist. Tööandja peab korraldama töötajale enne tööle asumist või enne töö vahetamist töökohale ja ametile vastava tööohutus- ja töötervishoiualase juhendamise ning väljaõppe.

Sissejuhatava juhendamise korraldab töökeskkonnaspetsialist tööandja kinnitatud juhendi alusel enne töötaja tööle asumist. Töökeskkonnaspet...