Juhiabi teabevara

5.1.5.1. Töötaja (esma)juhendamine

Argo Soon

Töötaja (esma)juhendamist tehakse töötamiskohal, kus töötaja hakkab oma tööülesandeid täitma, ning see keskendubki töökorraldusele ja -ohutusele selles konkreetses töökohas või töölõigus. Eelmise määruse järgi oli sel juhul tegemist esmajuhendamisega, mis toimus enne väljaõpet. Nüüd nimetagem seda juhendamiseks ning pidagem meeles, et see toimugu kohal, kus töötaja tööle hakkab, ja enne väljaõppe algust.