Juhiabi teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

9.1.9. Tekkepõhine raamatupidamine

Äriühingute raamatupidamine on tekkepõhine. Sellises raamatupidamises kajastatakse tulu müügitehingu toimumisel, sõltumata sellest, kas sellega seotud raha on laekunud või välja makstud (RPS § 5 lg 2).

Kassapõhine arvestus on majandustehingute kajas­tamine majandustehinguga seotud raha laekumise või väljamaksmise kohaselt. Kassapõhist raamatupidamist võivad teha füüsilisest isikust ettevõtjad, kõik...