Juhiabi teabevara

6.5.3. Suhtlemine töökaaslastega

Taimi Elenurm, tööpsühholoog

Edukat suhtlemist iseloomustab vastastikune mõistmine, tunnetest arusaamine ning sellise ühise häälestatuseni jõudmine, mis soodustab suhte arengut, probleemide tasakaalukat arutelu ja eesmärkide ühist saavutamist. Suhtlemisraskuste korral pole tihti tegemist niivõrd kolleegi raske iseloomuga, kuivõrd tema seisundi, hinnangute ja väärtuste olulise erinemisega teie omadest. Et suhe sujuks, tulek...