Juhiabi teabevara

9.2. Majandusaasta aruanne

Evi Kikas

Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile Eesti raamatupidamiskohustuslastele ning see peab vastama seadustega fikseeritud vormile. Majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest ning tegevusaruandest.

Ettevõtted jagatakse aruande bilansipäeva näitajate ja avaliku huvi määra alusel erinevatesse kategooriatesse. Aastaaruandes kohustuslikult ...