Juhiabi teabevara

3.4.1. Koosoleku protokollimine

Helina Prints, juhiabi Tallinna tehnikakõrgkoolis ning õppejõud rõiva- ja tekstiili instituudis

Koosoleku protokolli eesmärk on fikseerida koosoleku käik koos vastuvõetud otsus(t)ega.

Igal koosolekul on määratud koosoleku juhataja. Koosoleku juhataja määrab koosoleku protokollija. Koosoleku protokollimise viis tuleb varem kok...