Juhiabi teabevara

5.3. Kogemuslugu: keskkonnateadlikkusest kontoris Ensto näitel

Karolin Koppel, Green Office'i koordinaator ettevõttes Ensto Ensek AS

Green Office'i ehk rohelise kontori mudelit kasutatakse sobiva keskkonnajuhtimissüsteemi loomiseks, et vähendada töökoha süsinikujalajälge ja kasutada loodusvarasid säästlikult.

Enstos võeti Green Office'i mudel kasutusele esmalt 2016. aastal Keila tehases, seejärel 2018. aastal Porvoos ning Tallinnas. Kohalik Green Office'i koord...