Juhiabi teabevara

1.7. Juhiabi on strateegiline partner nii juhtkonnale kui ka meeskonnaliikmetele

Leelia Rohumaa
Pipedrive’i globaalne personalijuht

Tänapäevases ettevõttes töötavad isejuhtivad, probleemipõhised ja hajutatud meeskonnad. Kõik tiimiliikmed panustavad oma vastutusvaldkonna piires ettevõtte tulemustesse ja heaolusse laiemas tähenduses, mitte ainult konkreetsete eesmärkide või hierarhiliste ülesannete täitmiseks. Pipedrive’is tähendab see seda, et tavapärases mõttes juhiabisid organisatsioonis tegelikult polegi,...