Juhiabi teabevara

2.2. Dokumendisüsteemi alusdokumendid, töökorralduslikud juhised

Janne Kerdo, Eesti Juhi Abi Ühing, Kerdo ja Partnerid OÜ

Hille Oidema, Arhivaaride Ühing

Organisatsiooni tegevuse tulemusena tekkinud dokumendid vajavad haldamist, sest neis on väärtuslik teave organisatsiooni tegevuse tõendamiseks. Dokumentide haldamiseks on vaja luua dokumendi­süsteem ehk infosüsteem, millega hõlmatakse ja hallatakse dokumente ning võimaldatakse...