Juhiabi teabevara

2.5.8. Dokumendi teatavakstegemine 
või väljasaatmine

Janne Kerdo, Tallinna majanduskooli sekretäritöö valdkonna juhtivõpetaja

Dokumentide teatavakstegemise viis sõltub doku­men­di sisust. Akte võib tutvustada intranetis. Tööd kor­raldavaid akte tutvustatakse töötajatele allkirja vastu, millele lisatakse ka kuupäev. Käskkiri tehakse asja­osalistele teatavaks võimalikult kiiresti.

Distsiplinaarkaristuse käskkiri vormistataks...