Juhiabi teabevara

2.5.4. Dokumendi kehtestamine (juriidilise jõu andmine)

Janne Kerdo, Tallinna majanduskooli sekretäritöö valdkonna juhtivõpetaja

Dokumendi kehtestamine eeldab terve hulga protseduuride täitmist, kui nii on asjaajamiskorras ette nähtud. Üld­juhul allkirjastatakse trükitud dokument (näiteks ame­ti­kiri) kohe. Suurtes organisatsioonides peab­ doku­mendi kavand või õigusakti eelnõu enne allkirjastamist läbima kooskõlastusringi.