Juhiabi teabevara

9.2.1. Bilanss

Raamatupidamise seaduse (RPS) kohaselt on bilanss raamatupidamisaruanne, mis näitab äriühingu eelmiste perioodide tegevuse tulemusena kujunenud rahalist hetkeseisu. Paljudel äriühingutel lõppeb majandusaasta 31. detsembril. Sama päeva ehk bilansipäeva seisuga koostatakse ka majandusaasta aruanne.

Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase finant...