Juhiabi teabevara

2.1.3. 12 nõuannet uue andmekaitseseadusega kohanemisel

Vladimir Jelov, Begin OÜ Baltikumi regioonijuht

Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (General Data Protection Regulation, GDPR) hakkas kehtima terve maailma jaoks alates 25.05.2018. Selle peamine eesmärk on kõigi EL-i andmesubjektide (üle 500 miljoni inimese) isikuandmete kaitse. GDPR aitab ettevõtetel ja üksikisikutel isikuandmete töötlemise eeskirju mõista. Tänapäeval töötleb isikuandmeid peaaegu iga ettevõte ja iga...