Juhi teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.6. Müüv juhtimisstiil ehk kuidas tõhusad müügioskused aitavad meeskonda juhtida

Mats Soomre, Belbin Eesti – IMG Koolituse partner, juhtimis- ja koostöötreener

Firma juht ei pea enam olema kõige tähtsam inimene. Siinkohal ei peeta silmas väikeettevõtjat, kes on tihtipeale omanik, juht ja ka peaspetsialist samas isikus. Kõne all on juhid, kes on palgatud ettevõttesse meeskonda juhtima. Või on nad siiski palgatud ainult kasumit teenima ja juhtimispüramiidi ehitama? Kui lähtuda esimesest eesmärgist, liigutakse järjest enam ...