Juhi teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.4.4. Koostöö arendamine

Merle Lõhmus, EBS-i juhtimiskoolituse keskus, HRM valdkonna juhtiv õppejõud

Edukas koostöös on oluline ettevõtte vajadustest ja töö­­­­tajate pädevusest lähtuv ametirollide ja töö jaotus, sa­­­­muti läbimõeldud ja tõrgeteta toimiv kom­muni­kat­sioo­­nisüsteem. Vaja on ka partnerite tahet ja oskusi koo­s te­­­­gutseda, sh niisuguseid sotsiaalseid oskusi na­­­­­g­u­ ene­se­väl­jendus- ja kuulamisoskus ning komp­ro­mis­­­si­­­val­midus. Mä...