IT juhtimise teabevara

2.4.9. Võrkupääsu reguleerimine (<em>Network Access Control</em>)

Andres Vallistu, OIXIO AS, küberturbe ärisuunajuht

Mis on võrkupääsu reguleerimine?

Võrkupääsu reguleerimise aluseks on standard IEEE 802.1X. Sellel standardil baseeruvad ka erinevad toetavad tehnoloogiad, millega on võrkupääsu reguleerimist võimalik olulisel määral lihtsustada ja automatiseerida. Ingliskeelne nimetus Network Access Control (edaspidi NAC) on tehnoloogia, mille abil on võimalik parandada ettevõttes nähtav...