IT juhtimise teabevara

9.1.2. Virtuaalne meeskond

Virtuaalsete meeskondade tekkele on tugeva tõuke andnud eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng. Teine oluline mõjutaja on üleilmastumine ja ettevõtete ning organisatsioonide piiriülene tegevus. Virtuaalsus on igapäevaelu osa ja sageli ei kohtuta projektimeeskonna liikmetega päevade kaupa. Vahetu suhtlus puudub, kontakti saadakse telefoni, e-posti, Skype’i või muu suhtluskeskkonna abil. Siiski peab meeskond koostöös jõudma käegakatsutava tulemuseni.