IT juhtimise teabevara

2.5.2.4. Turvateadlikkuse programm

Turvateadlikkuse programm (ingl security awareness program) tuleb asutuses või infosüsteemis evitada kõikidel tasanditel, tippjuhtkonnast kasutajani ning torulukksepast koristajani.

Programm peab andma üldised teadmised asutuse info­turbe põhimõtete kohta ning selgitama igale töötajale tema töö eripära koos võimalike turbeintsidentidega.