IT juhtimise teabevara

2.5.2.1. Turvapoliitika

Turvapoliitika (ingl IT security policy) on esmane dokument, mis käsitleb infovarade turvet asutuses või infosüsteemis ja sellega tegelemise käiku.

Kui asutus või infosüsteem on suur ning koosneb mitmest autonoomsest osast või protsessist või saab seda sellisena käsitleda, tuleb rääkida: