IT juhtimise teabevara

2.2.5. Turvameetmed

Turvameetmed (ingl security measures) on info­süsteemi (infovarade) kõik modifitseerimised ja täiustused, mis vähendavad süsteemi turvanõrkusi ja sellega ka süsteemi (andmete) turvariski.

Turvameetmeid tuleb rakendada siis, kui süsteemi tegelik turvarisk (jääkrisk) on suurem kui aktsepteeritav jääkrisk (st selline jääkrisk, mida äriprotsess talub). Ainus viis vähendada tu...