IT juhtimise teabevara

2.4.7.1. Turbehalduskeskus ja turvaseire tagamine ettevõttes

Janek Saar, Oixio AS, infoturbejuht

Sissejuhatus

Alustades sellest, et miks üldse on turvaseire ettevõttele oluline, on vaja mõista, et IT-taristu turve algab küberturbest, mis hõlmab kõiki muid turbeaspekte.

Joonis 1. ...