IT juhtimise teabevara

4.2. Tuntumad metoodikad

Kaie Hansson

Maailmas on suur hulk standardeid ja kogemusi, mille alusel oma äri paremaks, tõhusamaks ning tulusamaks muuta. IT-juhtimise ja haldamise parimad kogemused on koondatud nii erinevatesse standarditesse (ISO 9000, ISO/IEC 20000) kui ka avalikesse raamistikesse (COBIT, CMMI, ITIL). Ükski ettevõte ei ole täielikult metoodikanõuete kohane.

IT-halduse korrastamisel on otstarbekas võtta aluseks üks raamistik, mida k...