IT juhtimise teabevara

4.2.4.2. Teenustega seotud protsessid

Teet Raidma

Protsess märgib ühe määratud teemaga seotud parimate praktiliste meetodite hulka, mis juhul, kui need kõik on rakendatud, s.t on kooskõlas protsessi kirjelduses seatud eesmärkidega, võimaldab organisatsiooni sooritust valdkonnas oluliselt parandada. Teenuste kujundamis- ja juhtimisraamistikus (ingl CMMI for Services – CMMI-SVC) defineeritakse 24 teenuste protsessivaldkonda.
Kõnealused protsessid ja nendeg...