IT juhtimise teabevara

8.9. Tarkvarahaldus

Teet Raidma

Tarkvarahaldus (ingl software asset management – SAM) on osa ettevõtte üldisest varahaldusest. Tarkvaralitsentsid on ettevõtte immateriaalne vara ja investeering ning nende kasutamist tuleb sarnaselt teiste varadega hallata. Tarkvara on kellegi loomingu vili. Sarnaselt raamatute ja filmidega on tarkvara õiguslikult kaitstud ning seda ei tohi ilma tootja loata installeerida ega kasutada.