IT juhtimise teabevara

4.6.1. Talitluspidevusplaani koostamise algatamine

Talitluspidevusplaani koostamise algatamisel tuleb kokku leppida projekti skoop ja ajakava. Nendest tuleb hiljem ka kinni pidada. Skoop võib olla määratletud geograafiliste piirangute, tegevusvaldkonna, osaettevõtete või teenuste lõikes.

Alustada tuleb teavitamisest, veendes kõiki asja­osalisi teema vajalikkuses. Saavutada tuleb juhtkonna poole­hoid ja leida “sponsor”, kes on valmis projekti eest tasuma. Juhtkonna akt...