IT juhtimise teabevara

4.6.6. Taasteplaanide testimine 
ja kasutamise harjutamine

Taasteplaanide testimise eesmärk on teha kindlaks, kui hästi plaan toimib ja kus oleks võimalik plaane paremaks teha. Taastamist on otstarbekas testida siis, kui see ei sega ettevõtte tavapärast tööd, näiteks nädalavahetusel. Olukord ja lähteülesanne aga tuleb sõnastada nii, nagu juhtuks see kõige kiiremal töötunnil. Niimoodi saab testimisest kõige enam kasu. Testimine aitab hinnata ka taastetiimi liikmete jõudlust, tõsta organisatsiooni juhtide ja töötajate teadlikkust ning harjutada koostöö...