IT juhtimise teabevara

5.4.4. Serverite ja võrguseadmete loend

Rein Hansson

Serverite loend kirjeldab ettevõttes kasutatavaid server­arvuteid. Loendisse tuleb lisada ka arvutid, millel pole spetsiaalset serveri riist- ega tarkvara, kuid mis jagavad teenuseid mitmele kasutajale.

Kindlasti tuleb loendis kirjeldada ka virtuaalsed serverid. Füüsilise serveri konfiguratsiooni võib spetsialist tuvastada seadme välisel vaatlusel, aga v...