IT juhtimise teabevara

4.6.2. Riskianalüüs

Riskianalüüs on esimene loogiline samm, mis tuleb ette võtta, kui IT talitluspidevusplaani koostamisele on antud roheline tuli. Riskianalüüsi tulemus on ettevõtet oluliselt mõjutada võivate ohtude dokumenteeritud nimekiri. Sellise nimekirja koostamiseks tuleb alustada ohtude tuvastamisest, st riskide otsimisest, välja­selgitamisest ja kirjeldamisest. Ohud võiks liigitada hilisema analüüsi tarbeks rühmadeks, näiteks käsitleda eraldi tehnoloogia ebakindlusest ja inimtegevusest põhjustatud ...