IT juhtimise teabevara

3.3. Riist- ja tarkvara hankimine

Infosüsteemi väljaehitamiseks vajalikud tooted (riist-, tark- ja võrkvara ning muud infotehnoloogia vahendid) spetsifitseeritakse infosüsteemi projektis. Kui süsteemi tervikteostus tellitakse arvutifirmalt, võib ka kogu hanketegevuse lisada teostuslepingusse koos tellija tingimustega, kus lisaks projektis esitatud nõuetele võetakse arvesse firma IT-strateegiast lähtuvaid nõudeid. Viimases võib olla kirjeldatud soovitavad töökoha- ja serverarvutite margid (tootjad), tööjaama operatsioonisüstee...