IT juhtimise teabevara

7.1.2. Riigi infotehnoloogia koosvõime raamistik

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koordineerib infosüsteemide arendamist. Infopoliitika ja arengukavad määravad infoühiskonna arendamise korralduse, põhimõtted, tähtsuse ja eesmärgid. “Riigi IT koosvõime raamistik” ja selle dokumendid on riigi infopoliitika jätk ja kirjeldavad, kuidas liita avaliku sektori infosüsteemid tervikuks ning kuidas saab koos erasektori infosüsteemidega toetada riigi ümberkorraldamist infoühiskonna tingimuste kohaselt.

Igaühel peab olema võimalus os...