IT juhtimise teabevara

7.1.3. Riigi infosüsteemi semantiline koosvõime

Riigi infosüsteemide koosvõime suurendamine on olnud suunatud peamiselt tehnilise ja korraldusliku koosvõime saavutamisele. Infosüsteemide teenuste­põhisus on tehnilise ja korraldusliku koosvõimeni jõudmise murdepunkt, seetõttu tuleb panustada rohkem semantilise koosvõime saavutamisse. X-tee info­süsteemide teenuseid (veebiteenuseid) kirjeldatakse WSDL-dokumentidega, mis põhinevad masinloetaval XML-keelel, seetõttu on infosüsteemide semantilise koosvõime saavutamine lihtsam, kasutades olemaso...