IT juhtimise teabevara

2.8. Privaatsus ettevõtte infosüsteemis

Eveli Pung

IT-alal on privaatsust defineerida keeruline, sest ootused privaatsusele ja selle tajumine on viimastel aastakümnetel oluliselt muutunud. Üks koolkond pooldab tugevalt panustamist privaatsuse kaitsesse, sest avalikuks saanud info laialdast levikut on keeruline edaspidi tõkestada. Teine koolkond väidab, et privaatsust ei ole enam olemas ning suhtub leigelt varem privaatseks peetud andmete kogemata või sihilikult avalikustamisesse.<...