IT juhtimise teabevara

6.4.1.3. Organisatsioonide infosüsteemide andmevahetus

Ükski infosüsteem ei ole muust maailmast eraldatud, vaid toimib üleilmse infosüsteemi alamsüsteemina. Seega on organisatsioonide infosüsteemide vahel samasugused seosed nagu organisatsiooni alamsüsteemide vahel. Vahel on seosed isegi tugevamad kui oma ettevõttes, sest näiteks seadused sätestavad nõuded andmevahetusele teiste organisatsioonidega, kuid asutuse­siseselt on võimalik neid küsimusi lahendada oma soovi kohaselt. Seejuures tuleb arvestada, et erinevate infosüsteemide arvutiseerituse ...