IT juhtimise teabevara

2.2.4. Nõrkused

Nõrkused on infovarade ehk infosüsteemi igasugused nõrgad kohad, mille kaudu saavad ohud mõjuda süsteemile (infovaradele) ning tekitada seetõttu turvarikke.

Kõik turvet mõjutavad välisohud realiseeruvad alati nõrkuste kaudu.

Tavaliselt saab infosüsteemi iga tahku või detaili vaadelda nõrkusena. Nõrkusi võib iseloomustada ressurss...