IT juhtimise teabevara

5.3.2. Muudatuste haldamise kord

Kaie Hansson

Muudatuste haldus peab tagama infosüsteemi plaanipärase muutmise, muudatusega seotud kõigi osaliste informeerituse ja muudatuste dokumenteerimise. Kord peab hõlmama riist- ja tarkvara muudatusi.

Infosüsteemi muudatuste tagajärjel tekkida võivate katkestuste ja vigade tõenäosuse vähendamiseks tuleb tagada muudatuste tegemise korrektsus ja kontrollitavus.<...