IT juhtimise teabevara

6.1.1. Mudel ja selle õigsus

Mudeli, sh infosüsteemi õigsusest rääkides tuleb mee­les pidada, et iga mudel on alati teatava piirini ebatäpne ja seega ka ainult teatava piirini täpne. Mudeli täpsus sõl­tub selle väljatöötajate tahtest, oskustest ja püstitatud üles­an­de hõlmavusest – mida laiemalt hõlmab ülesanne aine­­valda, seda suurem on tema keerukus.

Paraku ei ole­ selliseid mudeleid, mis hõlmaksid mingit objektsüsteemi tervikuna. Sellel on tavaliselt kaks põh­just. Esiteks on enamik objektsüsteeme nii keer...