IT juhtimise teabevara

11.3.3. Lepingu sõlmimine arvutivõrgu abil

Lepingute sõlmimist arvutivõrgu abil reguleerib võla­õigusseaduse § 621. Selle paragrahvi kohaldamise eeldus on, et kauba või teenuse pakkuja on majandus- või kutsetegevuses tegutsev isik. Lepingu teine pool võib olla nii majandus- või kutsetegevuses tegutsev isik kui ka tarbija.

VÕS § 34 kohaselt on tarbija füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu tema iseseisva majandus- või kutsetegevusega. Sõltuvalt asjaoludest saab füüsiline isik tegutseda nii m...