IT juhtimise teabevara

4.4. Kesksete süsteemide töö tagamine

Kaie Hansson

Muudatuste haldamine

Muudatuste haldus pakub üldisi juhiseid IT-infra­struktuuri muudatuste elluviimiseks, alates nende spetsi­fitseerimisest kuni kasutuselevõtu ja hinda­miseni. See annab võimaluse kohandada muudatuste haldus enda vajaduste järgi.

Muudatuste haldamise kõige asjakohasemad nõuded on järgmi...