IT juhtimise teabevara

3.5.2. IT-projekti jälgimine

Lisaks määramatusele on IT-projekti teine eripära halb nähtavus ehk halb jälgitavus. ­IT-projekti võib võrrelda maja ehitusega, kus töödejuht ja teostajad on pimedad. Keegi ei saa ülevaatlikult näha, kus miski asub, kui kaugel on teiste tööjärg ja mis etappi on projekt tervikuna jõudnud. Infot tööde juhtimiseks tuleb juhil koguda töötajaid küsitledes või ise objekti uurides. Projekti juhtimiseks on keerukas infot saada, sest arendustöödel ja vahendite kasutamisel tekkivate objektiivsete ja su...