IT juhtimise teabevara

9.1.1. IT-organisatsiooni ülesehitus

Teet Raidma

IT-tegevust tuleb ettevõttes hallata nii, et IT-teemasid arutataks korraliselt kõige kõrgemas juhtkonnas. IT-juht peaks soovituslikult olema ettevõtte juhtkonna liige. IT-juht ei peaks alluma mõnele struktuuriüksuse juhile (enamasti finants- või haldusdirektor). IT-juht peaks olema ettevõtte juhtimise eesliinil, et mitte kaotada sidet ettevõtte ees seisvate probleemide ja väljakutsetega.