IT juhtimise teabevara

4.2.2. IT Infrastructure Library – ITIL

Ivar Anton

Suurim ning levinuim IT-teenuste halduse parimate meetodite ja juhendite kogu ITIL (ingl IT Infrastructure Library) annab juhiseid, kuidas osutada IT-teenuseid ja milliseid protsesse ning funktsioone on nende toetamiseks vaja.

ITIL keskendub IT-teenuste portfelli arendamisele ettevõtte ärivajaduste alusel. See pakub ettevõttele praktilist ja konkreetset abi IT-teenuste vajaduse välja­selg...