IT juhtimise teabevara

6.4. Infosüsteemi osade integreerimine

Ettevõtte infosüsteem koosneb tavaliselt mitmest eri programmist, mis sageli töötavad erinevates keskkondades ja ka erineval tehnoloogilisel platvormil (personaal- või suurarvuti, Unixi või MS NT operatsioonisüsteem jne). IT arengusuundi prognoosiva organisatsiooni Gartner Group hinnangul kasvab lähiaastail äriprotsessi arengu ja tehniliste uuenduste survel ettevõtteis kasutatavate erirakenduste arv veelgi ja üha enam tõuseb päevakorda rakenduste efektiivse integreerimise probleem.<...