IT juhtimise teabevara

3.6.3. Infosüsteemi auditi ja järelevalve hea tava ja metoodikad

ISACA kogumikus “Standardid, suunised ja protseduurid infosüsteemide auditeerimise ja juhtimise spetsialistidele” on avaldatud audiitori kutse-eetika koodeks ning infosüsteemide auditeerimise ja infosüsteemide juhtimise standardid, suunised ja protseduurid. Kutse-eetika koodeks nõuab muu hulgas, et ISACA liikmed ja ISACA sertifikaatide omanikud peavad järgima järgmisi nõudeid:

  • toetama asjaomaste standardite, ...