IT juhtimise teabevara

3.6. Infosüsteemi audit ja järelevalve

Infosüsteemid muutuvad üha keerukamaks ning otsustajad ja investorid ei pruugi teada, kas need on otstarbekad, turvalised, tõhusad jne. Samal ajal võib infosüsteemidest sõltuda ettevõtte tulevik. 


Paljud süsteemid ei mõjuta ainult üksikut ettevõtet, vaid kõikide inimeste käekäiku, näiteks energeetika- või transpordi valdkonnas. Ettevõtte teenuste tavakasutajatel ei ole enamasti kogemust ega juurdepääsu süsteemidele ning nad ei saa otsustada, kas tehnoloogia on kvaliteetne või mitte.
...