IT juhtimise teabevara

4.5. Infosüsteemi audit

Kaie Hansson

Infotehnoloogia tähtsus kasvab pidevalt ja muutub märkamatult vältimatuks. Uued tehnoloogilised arengusuunad ja lahen­dused on serveritega seotud andme­ladude, arvuti­töökohtade ja nendega kaasneva infrastruktuuri muutunud keeruliseks ning mõnikord raskesti hallatavaks. Mida suuremaks kasvab infotehnoloogiline infra­struktuur, seda keerulisemaks ja kallimaks muutub äripoole vajaduste täitmine.